Kasutustingimused

MÕISTED

Andmebaas – Haldaja seatud tingimustel korrastatud Sisu kogum, mis on kättesaadav Veebisaidi ja Tarkvara vahendusel;

Haldaja – Lahekala OÜ haldamise ja arendamise eest vastutav isik;

Isikuandmed – füüsilise isiku tuvastamist võimaldavad andmed;

Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Lahekala.ee portaali ja Teenuseid;

Kasutustingimused – Haldaja poolt kehtestatud üldtingimused, mis on Kasutajale kättesaadavad Veebisaidi leheküljel XXX

Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline kokkulepe Lahekala.ee lehel teenuste pakkumiseks ja kasutamiseks;

Sisu – mis tahes vormis andmed ja materjalid, mida on võimalik teha kättesaadavaks Veebisaidi vahendusel, sh tekstid, tõlked, pildid, lingid, videod, failid jms;

Tarkvara – arvutiprogramm, mida kasutatakse Andmebaasile juurdepääsuks; Sisu kogumiseks, sisestamiseks ja salvestamiseks Andmebaasi; Andmebaasis erinevate parameetrite järgi otsingute tegemiseks; Andmebaasi Kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks ning muudeks Veebisaidi toimimiseks ja Teenuste osutamiseks vajalikeks operatsioonideks;

Teenused – kõik Lahekala.ee lehe vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik lisada ja tarbida Sisu, teostada Andmebaasis otsinguid, saada automaatseid teavitusi jne;

Lahekalainfosüsteem – Veebisaidid, Tarkvara, Sisu ja Andmebaas nende omavahelises seoses;

Veebisaidid – kõikide lahekala.ee ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide, kampaanialehtede) kogum.

KASUTUSTINGIMUSED

Lahekala infosüsteemi ja Teenuste kasutamiseks peab iga Kasutaja sõlmima Haldajaga Lepingu. Kui Kasutaja nimel võib Lahekala infosüsteemi või Teenuseid kasutada mitu erinevat isikut, siis laieneb Kasutajaga sõlmitud Leping ka kõigile neile isikutele. Lepingu sõlmimiseks loetakse:

  • kui Veebisaidil kasutajakonto loomise avalduses märgitakse linnuke lahtrisse „Nõustun tingimustega” ning klõpsatakse seejärel nupule „Kinnita”, „Registreeri”, „Loo Konto” või muu sarnane avalduse esitamist kinnitav nupp;
  • kui Haldaja ja Kasutaja on mõlemapoolselt allkirjastanud Lepingu tingimusi sisaldava dokumendi;
  • kui Teenuste, Lahekala infosüsteemi või selle osa kasutamiseks ei ole vaja Veebisaidil kasutajakonto olemasolu, siis loetakse Leping sõlmituks Teenuste, Lahekala infosüsteemi või selle osa tegeliku kasutama asumisega.
  • Lepingu sõlmimise eelduseks on, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega. Kui Kasutaja nimel võib Lahekala infosüsteemi ja Teenuseid kasutada mitu erinevat isikut, siis peab igaüks neist eraldi Kasutustingimustega nõustuma. Kasutaja annab nõustumuse Kasutustingimustele, kui ta saadab Haldajale avalduse Veebisaidil kasutajakonto loomiseks või kui ta sõlmib Haldajaga Lepingu või jätkab Lahekala infosüsteemi või Teenuste kasutamist pärast Kasutustingimuste muutmist.
  • Haldaja võib iga Teenuse kohta kehtestada lisatingimusi ja hinnakirju, mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks. Teenuse juhistes ja/või lepitakse kokku Kasutajaga eraldi sõlmitavas lepingus.
  • Kasutaja peab enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma ja andma Haldaja nõudmisel selle kohta kinnituse.
  • Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Haldaja teeb Kasutajatele kättesaadavaks ka Kasutustingimuste tõlked teistesse keeltesse, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist.
  • Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.